【Video】Những bài tập nhồi bóng rổ cơ bản cho người mới chơi

Video những bài tập nhồi bóng rổ sẽ giúp bạn chơi bóng một cách thành thạo hơn. Tự tin nhồi bóng chỉ sau 1 vài giờ tập luyện

Video 1: Tập bóng rổ – nhồi bóng thật sự rất quan trọng

Video 2:Những bài tập nhồi bóng cơ bản cho người mới chơi

Video 3:Cách nhồi bóng qua háng | how to between the legs

Video 4:Cách để nhồi bóng sau lưng ( how to behind the back )


Trung tâm bóng rổ Tuổi Trẻ – Chuyên đào tạo bóng rổ trẻ em Số 1 Việt Nam